BenK Wijhe

Een nieuw hoogte punt

klik hier

Aangepast wedstrijdreglement

klik hier

Nieuwjaarsreceptie

Vrijdag 3 jan. was er de nieuwjaarsreceptie de zaal liep lekker vol tussen half twee en twee uur, uiteindelijk stopte de teller op 63 aanwezigen.
Nog nooit was er een zo grote opkomst, het bestuur is hier dan ook erg blij mee, het is toch een teken dat we samen goed bezig zijn. De voorzitter nam het woord en zei dat er het afgelopen jaar 2 leden zijn overleden n.l. Mevr. Kolder v d Heuvel en Paul Draaijer, vervolgens werd er een minuut stilte gehouden om hen te gedenken. Na enkele mededelingen betreffende de organisatie, en een aangekondigde bijeenkomst van het dagelijks bestuur met de groepsleiders ( deze is a.s.woensdag) werd er nog medegedeeld dat er wegens succes weer een soort cursus biljarten kwam voor beginners, waar zich 10 mensen voor hebben opgegeven deze krijgen binnenkort te horen wie, wanneer, en hoe laat ze moeten spelen. Tot slot omdat wij als tegenprestatie dat we op deze locatie mogen zijn af en toe hand en spandiensten verlenen, vroeg de voorzitter of er nog leden waren die af en toe konden helpen, 7 personen hebben zich hiervoor aangemeld naast de leden die al actief zij op dit gebied. nadat de voorzitter afsloot met een voor iedereen goed, sportief maar vooral gezond 2020 ging de bar los en bleef het nog lang onrustig maar vooral gezellig.