BenK Wijhe

Nieuwe update coronavirus

klik hier

Aanvulling op laatste update

Wanneer de biljartzaal weer vrij gegeven wordt zodat er weer vrij gebiljart kan worden wordt vermeld op deze plek.

Corona nieuws

klik hier

Bestuursbesluit

Jullie weten dat er op donderdagavond niet gebiljart kan worden omdat er dan een koorrepetitie is, het bestuur heeft besloten dat dat ook vanaf nu voor de dinsdagmiddag geld, die middag is alleen voor kaarters.
Een keer in de maand is er op woensdag een filmavond ook dan kan men niet biljarten, welke woensdag dat is staat nog niet vast maar dat wordt tijdig bekend gemaakt door middel van een aanplakbiljet.

Het bestuur

Een nieuw hoogte punt

klik hier

Aangepast wedstrijdreglement

klik hier