BenK Wijhe

Het laatste nieuws 15-6-2021

klik hier

Uitslag RABO clubsupport 2020

klik hier

Bestuursbesluit

Jullie weten dat er op donderdagavond niet gebiljart kan worden omdat er dan een koorrepetitie is, het bestuur heeft besloten dat dat ook vanaf nu voor de dinsdagmiddag geld, die middag is alleen voor kaarters.
Een keer in de maand is er op woensdag een filmavond ook dan kan men niet biljarten, welke woensdag dat is staat nog niet vast maar dat wordt tijdig bekend gemaakt door middel van een aanplakbiljet.

Het bestuur

Een nieuw hoogte punt

klik hier

Aangepast wedstrijdreglement

klik hier